Eufory, Scream maker, Power 5Vytvorené s ROCKOVÝM duchom | Majco Babinský